Biológia

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK 45-55. oldalain találhatóak.

Online tananyagok:
10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

Tankönyvek, feladatok, tesztek:
10. évfolyam
11. évfolyam
11. évfolyam
Feladatgyűjtemény
Szervezettan tananyagok