Dráma

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK 119-127. oldalain találhatóak.

Segédletek a beszédtechnika tantárgyhoz
nyelvtörők, szakirodalom, hasznos linkektanulásmódszertan