Dráma osztályok

Az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola dráma osztályába azokat a diákokat várjuk, akik nyitottak a drámajáték, a színház, az önkifejezés és a személyiségfejlesztés iránt. Felvételt nyert tanulóink a gimnáziumi tanórák mellett drámajáték, színpadi mozgás, beszédtechnika, színháztörténet órákon vesznek majd részt. A tagozat célja, hogy a drámapedagógia módszere által megvalósulhasson az élményközpontú tanítás és tanulás. Fontosnak tartjuk, hogy fejlődjön a diákok alkotó-­ és befogadókészsége, valamint a művészeti és esztétikai értékek iránti fogékonysága.

Az M.S. Mester Alapítvány – amely szülői hozzájárulásokból és az SZJA 1%-os felajánlásokból gazdálkodik – vállalja, hogy a média és dráma szaktanárok együttműködésével kulturális eseményeket, fesztiválokat szervez, támogatja a diákokat mindenkori alkotómunkájában és egyéni pályázataiban, ugyanakkor a technikai eszközpark fejlesztéséhez is hozzájárul.