Emelt szintű német osztály

Gimnáziumunkban a 2015/2016. tanévben indult el a német nyelv emelt szintű oktatása. A 2019/2020. tanévtől a német nemzetiségi nyelvoktató képzésünkre elsősorban a német nemzetiségi iskolák tanulóit várjuk, valamint olyan tanulókat, akik az általános iskolában már legalább 4 évig tanulták a német nyelvet.
képzés sajátossága miatt a német nemzetiségi nyelvoktató tagozatra a gimnáziumunk szóbeli felvételi vizsgát is szervez, melynek része a jelentkezők német nyelvtudásának szintjét felmérő nyelvtani teszt is.
Tanulóink a német nemzetiségi osztályban heti 3+4+1 órában tanulják a német nyelvet és irodalmat, valamint a német nemzetiségi népismeretet.
Intézményünk az általános pedagógiai feladatok mellett törekszik a német nemzetiség hagyományainak megismertetésére, a nemzetiségi identitástudat felébresztésére és ébrentartására. Diákjaink nemzetiségi oktatása és  nevelése – a „népismeret” tantárgy révén – órarendbe építve is garantálva van, de tanórán kívüli programjainkon is törekszünk a nemzetiségi kultúra közvetítésére.