Fizika

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK 103-113. oldalain találhatóak.

Online tananyagok:
9. évfolyam
10. évfolyam
11. évfolyam
Kísérletek képgyűjteménye
Képek – animációk – videók

Tananyagok, kisalkalmazások, filmek