A jelentkezés felvételei gimnáziumunk nappali tagozatára

 • központi írásbeli eredményének (matematika, magyar) benyújtása,
 • szóbeli vizsgán való megjelenés,
 • sportolók esetén érvényes versenyengedély, sportorvosi igazolás, sportolói adatlap

A felvételi eljárás során alkalmazott pontszámítás

 1. Általános iskolából hozott pontszámok

Hozott pontok számítása (valamennyi osztálytípusnál)

Tantárgy

5. osztály évvége

6. osztály évvége

7. osztály évvége

8. osztály félév

Magyar irodalom

X

X

X

X

Magyar nyelvtan

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

Történelem

X

X

X

X

Idegen nyelv

X

X

X

X

Földrajz

X

X

Fizika

X

X

Kémia

X

X

Biológia

X

X

A hozott pontok maximuma 140. Ez úgy számítható ki, hogy az x-ek helyére beírható tantárgyi érdemjegyek számát össze kell adni. Az arányosítás érdekében a 140 pontot elosztjuk 2.8 tizeddel, így a hozott pontok elérhető összege maximum 50 pont.

 1. Központi írásbeli pontszámok

A központi írásbeli vizsga minden tanév januárjának második felében zajlik a tanuló lakhelyéhez közeli, vagy a maga által választott középfokú oktatási intézményben.

a. Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása (sportolói, német nyelvet emelt szinten tanuló és általános gimnáziumi osztályok esetében):

A két tárgyból összesen maximum 100 pont érhető el az alábbi számítás szerint: 50 pont matematika valamint 50 pont magyar nyelv és irodalom.

b. Az írásbeli felvételin szerzett pontok számítása (dráma- és média osztályok esetében):

A két tantárgyból összesen maximum 100 pont érhető el az alábbi számítás szerint: az 50 pontra számított matematika eredménye szorozva 0.8-cal valamint 50 pont magyar nyelv és irodalom szorozva 1.2-vel.

 1. Szóbeli pontszámok

A szóbeli felvételire minden tanévben a február közepétől március közepéig tartó időszakban kerül sor az Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskolában. A szóbeli vizsga beosztásáról írásban nem küldünk tájékoztatást, a vizsgáztatás menete a gimnázium honlapján tekinthető meg.

Minden, szóbeli vizsgára behívott tanulónak magával kell hoznia egy saját névre előre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot!

a. Sportolói osztályok szóbeli vizsgája:
 • elbeszélgetés (20 pont)
 • idegen nyelvi teszt (10 pont)
 • sporttevékenység/sporteredmények (20 pont)
b. A média és a dráma osztályok szóbeli vizsgája:
 • elbeszélgetés, portfólió bemutatása/drámajáték (40 pont)
 • idegen nyelvi teszt (10 pont)
c. A német nyelvet emelt szinten tanuló osztály szóbeli vizsgája:
 • német nyelven történő beszélgetés (30 pont)
 • idegen nyelvi teszt (20 pont)
d. Általános gimnáziumi kerettanterv szerinti osztály szóbeli vizsgája:
 • elbeszélgetés (40 pont)
 • idegen nyelvi teszt (10 pont)

 

Fentiekből adódóan a felvételi eljárás során elérhető maximális pontszám: 200 pont

 

Az SNI/BTM tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a továbbiakban: SNI/BTM tanuló) – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz.

A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja. A szülő az igazgatói határozat tartalmáról a gimnázium titkárságán kérhet tájékoztatást. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat, tehát az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója az írásbeli vizsgára vonatkozóan NEM hozhat olyan határozatot, amelyben a vizsgázót felmenti a magyar nyelv vagy a matematika feladatlap megírása alól.

 

Az SNI/BTM tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • segédeszköz használata (a megfelelő szakértői vélemény alapján az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról),
 • az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a megfelelő szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).