Informatika

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK 89-91. oldalain találhatóak.

Segédlet a vizsgákhoz:
9., 10., 11., 12.

Online tananyagok:
GTportal
Sulinet