Kémia

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK 113-117. oldalain találhatóak.

Online tananyagok:
Általános kéma
Szervetlen kémia
Szerves kémia
Kémiai feladatok gyűjteménye
Inter-School tartalom

Tananyagok, kisalkalmazások, filmek