Magyar nyelv és irodalom

Az osztályozóvizsga/javítóvizsga/különbözeti vizsga évfolyamonkénti követelményei
HÁZIRENDÜNK 55-64. oldalain találhatóak.

Letölthető tankönyvek, szöveggyűjtemények, munkafüzetek
Irodalmi fogalmak

Irodalmi tananyagok
Nyelvtan tananyagok

Irodalmi blog (litupdate)

Zanza TV – irodalom
Zanza TV – magyar nyelv