Pótló vizsga

(Kivonat a Házirendből és a Pedagógiai programból)

Amennyiben a tanuló az osztályozó-, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, s erről igazolást hoz aznap, pótló vizsgát tehet. Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek feltételei megteremthetők. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni, amiről igazgatói határozatot kell hozni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

További információk az Intézmény vizsgarendszeréről a Pedagógiai programban olvashatóak.