Tantestület

 NévTanított tantárgy(ak)Tanított osztály(ok)
Ilauszkyné Varga Enikő
Intézményvezető
etika11.B, 11.UTE
Bécsi Szilvia
Intézményvezető-helyettes
Osztályfőnök – 5.E
biológia5.E, 11.N
Kállay Katalin Mónika
Intézményvezető-helyettes
Osztályfőnök – 7.E
fizika10.N
Liszonyi Gábor
Intézményvezető-helyettes
Osztályfőnök - 12.UTE
földrajz, életvitel9.UTE, 12.UTE
Amin Saedangol9.B, 10.Á, 11.DÁ
B. Csák Angélabiológia10.B, 10.DN, 10.UTE, 12.B, 12.NÁ, 12.UTE
Bartha Gábor
Osztályfőnök – 10.M
etika, digitális kultúra, mozgókép és médiaismeret, történelem5.E, 6.E, 9.M, 10.M, 11.B, 11.DÁ, 11.N, 11.UTE, 11.M, 12.M, 12.E
Bernát Attila
Osztályfőnök - 10.Á
történelem, etika10.Á, 10.E, 10.M, 11.DÁ, 12.D, 12.NÁ
Dr. Bontáné Gyurmán Saroltanémet9.UTE, 10.B, 10.UTE, 10.DN, 11.UTE, 12.B, 12.UTE, 12.NÁ
Dr. Herczegné Kereszturi JuditiskolapszichológusElérhetőség:
big.iskolapszichologus@gmail.com
Horváth Andrea Krisztina
Osztályfőnök - 11.UTE
angol9.DN, 11.UTE, 12.M, 12.D, 12.NÁ
Horváth Ibolyafizika10.DN, 10.UTE, 11.B, 11.M, 11.UTE
Horváthné Győri Éva
Osztályfőnök – E.12
angol9.E, 10.Á, 10.DN, 12.B, 12.UTE, 12.D, 12.M, 12.NÁ, 12.E
Husztiné Varga Kláraangol9.DN, 9.UTE, 10.M
Ilnicki Katalin
Osztályfőnök – 11.DÁ
német, orosz9.M, 9.DN, 10.B, 10.M, 10.Á, 10.DN, 10.UTE, 11.DÁ, 11.N, 11.UTE, 11.B, 11.M
Kérdő Krisztinatestnevelés, sporttörténet, sportegészségtan, sportetika, életvitel9.B, 11.B, 11.M, 12.D, 12.NÁ, 12.B, 12.M, 12.UTE
Király Bélatörténelem, társadalomismeret, etika9.E, 10.B, 11.M, 11.N, 11.B
Kocsisné Jeney Judit
Osztályfőnök – 10.B
matematika, fizika9.M, 10.B, 11.N, 12.UTE
Kopcsányi Anett
Osztályfőnök - 11.N
német9.M, 9.UTE, 9.DN, 9.Á, 10.B, 11.N, 12.NÁ
Koroknai Tibormatematika, fizika10.Á, 10.M, 11.B, 11.E, 12.M, 12.E
Kovács Anikódigitális kultúra, informatika, matematika, közösségi nevelés5.E, 6.E, 7.E, 8.E, 9.E, 9.Á, 9.DN, 10.B, 10.DN, 11.E, 12.E
Kovács Lászlómatematika, fizika9.B, 9.DN, 9.M, 9.UTE, 9.E, 9.Á, 10.UTE, 10.E, 11.DÁ
Lángné Gárdos Lili
Osztályfőnök – E.8
történelem, orosz7.E, 8.E, 9.B, 9.UTE, 9.Á, 9.M, 9.DN, 11.N, 11.E, 12.M, 12.UTE, 12.D, 12.NÁ
Lipták Ágnesrajz és vizuális kultúra, közösségi nevelés6.E, 9.Á, 9.B, 9.DN, 9.UTE, 9.M, 10.Á, 10.B, 10.UTE, 10.DN, 10.M, 11.E, 11.M, 12.M
Marcali Etelkaangol9.UTE, 10.UTE, 11.DÁ, 12.B, 12.UTE, 12.D, 12.M, 12.NÁ
Medgyes Pétertestnevelés, sportpszichológia, életvitel, sport és szervezetei, sportetika, sportegészségtan9.Á, 10.M, 11.N, 11.UTE, 11.B, 11.M, 11.DÁ, 12.B
Medve Mónika
Osztályfőnök – 10.UTE
testnevelés, sportpszichológia, sport és szervezetei, edzéselmélet, közösségi nevelés9.DN, 9.M, 9.Á, 9.B, 9.UTE, 10.B, 10.UTE, 12.UTE
Miklós Ágnes
Osztályfőnök – 12.NÁ
matematika9.DN, 9.UTE, 10.DN, 10.UTE, 11.M, 11.UTE, 12.NÁ
Mogyoródi Zoltánné
Osztályfőnök – 10.E
irodalom, magyar nyelv5.E, 6.E, 9.M, 10.B, 10.E, 11.N, 12.B
Nagy Erikakémia, fizika7.E, 8.E, 9.E, 9.Á, 9.B, 9.DN, 9.M, 9.UTE, 10.Á, 10.B, 10.DN, 10.M, 10.UTE, 10.E, 11.E
Nagy Károlyirodalom,
magyar nyelv,
dráma és tánc,
színháztörténet
9.B, 10.M, 11.B, 12.D, 12.E
Nagy-Schvarcz Johanna Krisztinafejlesztőpedagógus, tanulásmódszertan9.B, 9.UTE
Németh Mária
Osztályfőnök – 12.D
irodalom, magyar nyelv9.Á, 10.Á, 10.UTE, 11.E, 12.D, 12.NÁ
Pásti Ildikó
Osztályfőnök – 9.M
angol9.M, 10.B, 12.B, 12.UTE
Pósa Jolánnémet10.M, 10.UTE, 10.DN, 11.N, 11.M, 11.UTE
Ruff-Kiss Ágnesbeszédtechnika, fejlesztőpedagógus9.DN, 10.DN, 11.DÁ, 12.D
Sárközi Krisztina
Osztályfőnök - 11.M
angol9.B, 11.N, 11.M
Schiller Ágnesbiológia9.DN, 9.M, 10.Á, 10.M, 11.B, 11.M, 11.DÁ, 12.D, 12.M
Sütőné Seres Adrienn
Osztályfőnök – 10.DN
irodalom, magyar nyelv, színháztörténet, dráma és tánc7.E, 8.E, 9.E, 9.UTE, 10.DN, 11.DÁ
Szalanics Zoltán
Osztályfőnök - 9.B
matematika9.B, 10.M, 11.DÁ, 12.B, 12.D
Szarka EmeseiskolavédőnőElérhetőség:
szarkaemese.vedono@gmail.com
Szénégető Krisztinamatematika9.Á, 9.UTE, 9.NÁ
Szilágyi Annadigitális kultúra, video9.M, 9.B, 9.UTE, 10.E, 10.M, 10.Á, 10.UTE, 11.M, 12.M
Szöllősi Krisztina
Osztályfőnök – 9.Á
angol5.E, 6.E, 7.E, 8.E, 9.Á, 10.E, 10.UTE, 10.DN, 11.E
Sztaskó Richard
Osztályfőnök – 9.DN
irodalom,
magyar nyelv,
dráma és tánc,
színháztörténet
9.DN, 11.M, 11.UTE, 11.DÁ, 12.UTE
Szuhai Attila
Osztályfőnök - 9.UTE
testnevelés, életvitel, sporttörténet9.UTE, 10.Á, 10.B, 10.DN, 10.M, 10.UTE, 11.DÁ, 12.M
Tatorján Dorottya
Osztályfőnök – 11.B
angol10.M, 11.B, 12.D, 12.M, 12.NÁ
Timkóné Szatmár Évanémet9.Á, 9.B, 10.DN, 12.B, 12.M, 12.D, 12.UTE, 12.NÁ
Tóth Andrea
Osztályfőnök – 12.B
földrajz, természettudomány5.E, 6.E, 9.Á, 9.B, 9.DN, 9.M, 9.E, 10.E, 10.B, 10.DN, 10.M, 10.UTE, 12.B
Tóth Ferencének-zene9.B, 9.DN, 9.Á, 9.M, 9.UTE, 10.B, 10.DN, 10.Á, 10.M, 10.UTE
Trojkó Ildikófotó9.M, 10.M, 11.M, 12.M
Ujvári Nóra Katalin
Osztályfőnök – 12.M
irodalom,
magyar nyelv,
német
9.B, 9.DN, 10.Á, 11.B, 11.M, 12.M, 12.NÁ
Valló Gábortörténelem9.DN, 9.Á, 10.DN, 10.UTE, 11.M, 11.UTE, 12.B, 12.E
Vizi Tiborbiológia9.B, 9.Á, 9.UTE, 9.E, 10.E, 11.E, 11.UTE