Tanulásmódszertan és etika

Osztályozóvizsga témakörök – tanulásmódszertan
Osztályozóvizsga témakörök – etika

Etika tankönyv – OFI
Etika tankönyv – Sulinet
Etika tankönyvek, leckék

Online tananyagok:
Zanza TV

Sulinet

Órai prezentációk (etika)

A tömörített file-ok kibontásához a “WinRAR” programot ajánljuk.
A kibontáshoz szükséges jelszó a szaktanártól kérhető!